Aanpassing praktijkuren Kristine Lembrechts

Gezien Kristine Lembrechts vanaf oktober ook werkzaam zal zijn in een andere groepspraktijk heeft dit een invloed op de uren dat ze binnen praktijk Galena werkzaam zal zijn. Vanaf 1 oktober is Kristine op volgende momenten aanwezig binnen de praktijk : dinsdagavond van 16u-20u30, woensdag van 9u30-21u30 en donderdagvoormiddag van 9u-13u. Dit betekent dat vrijdag zal wegvallen.

Mvg,

Praktijk Galena

Uitbreiding praktijkuren

Vanaf 1 september 2017 zal Kristine Lembrechts haar aanwezigheid binnen de praktijk aanzienlijk uitbreiden. Ze zal vanaf dan ook werkzaam zijn op volgende momenten : dinsdag vanaf 16u-20u30, woensdag 9u30-21u15, donderdag 9u-13u en vrijdag 9u-16u30. De tijdstippen geven het startuur van de 1e sessie weer en het einduur van de laatste sessie die dag.

Vanaf 1 september 2017 zal Melissa Decraene ook meer aanwezig zijn binnen de praktijk en kunnen er ook op woensdag afspraken bij haar gemaakt worden voor psychologische/psychotherapeutische begeleiding.

We hopen zo nog beter tegemoet te kunnen komen aan de noden van mensen in psychische nood.

De psycholoog als autonoom beroep

Op 30 juni 2016 keurde het parlement de wet goed die klinisch psychologen en orthopedagogen erkent als autonome beroepsgroepen. Hierdoor krijgen deze beroepen een plaatsje binnen Koninklijk Besluit 78, dat gezondheidsberoepen erkent en van een wettelijk kader voorziet. Psychotherapie wordt erkend als een behandelmethode die vanaf 2017 nog enkel zal kunnen toegepast worden door klinisch psychologen, orthopedagogen en artsen. Iedereen die voor het academiejaar 2017-2018 reeds een psychotherapie-opleiding gestart is en/of succesval afrondde aan een erkend opleidingsinstituut valt onder overgangsmaatregelen. Zo zullen mensen die een vooropleiding hebben gevolgd die valt binnen KB 78 nog steeds op zelfstandige basis psychotherapie kunnen uitoefenen. Anderen zullen steeds onder supervisie moeten werken van een persoon met een vooropleiding die binnen KB 78 valt en een psychotherapie-opleiding heeft gevolgd aan een erkend opleidingsinstituut. Deze wet zal ingang vinden vanaf 1 september 2016.
In de praktijk is het nog erg onduidelijk hoe de uitvoering van deze wet er concreet zal uitzien. Zo zal er nog een Federale Raad worden opgericht die mogelijks vooral een adviserende functie zal uitoefenen naar erkenningscriteria voor oa psychotherapeuten enz. De goedkeuring van deze wet legt ook de weg open naar een terugbetalingssysteem voor psychologen/psychotherapie. Het Kenniscentrum publiceerde een aantal maanden geleden een voorstel naar hoe een dergelijk terugbetalingssysteem er zou kunnen uitzien. Volgens dit voorstel zouden psychologen/psychotherapeuten steeds een samenwerkingsverband moeten hebben met een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg om in aanmerking te komen voor terugbetaling. Hierdoor zou men als cliënt nog wel rechtstreeks contact kunnen opnemen met een psycholoog/psychotherapeut, maar dan komt men niet meer in aanmerking voor terugbetaling. Er zal steeds een verwijzing van een huisarts/eerstelijnspsycholoog/cgg moeten gebeuren naar de desbetreffende psycholoog/psychotherapeut wil men als cliënt van het terugbetalingssysteem kunnen genieten. Er zal ook maar voor een beperkt aantal sessies terugbetaling worden voorzien (max. 10) en dan moet men zijn dossier laten evalueren door een adviserend psychiater/psycholoog (dit is nog onduidelijk) om nog voor verdere terugbetaling in aanmerking te komen. Er zou wel een lijst worden opgesteld met chronische psychische aandoeningen zodat men voor meer sessies van terugbetaling zou kunnen genieten. Dit voorstel doet sterk denken aan het terugbetalingssysteem voor kinesitherapie. Dit voorstel roept in de praktijk enorm veel vragen op en opnieuw is er voorlopig nog geen verdere concrete uitwerking. Van zodra het terugbetalingssysteem meer vorm zal krijgen, zullen we U op de hoogte brengen van de verdere ontwikkelingen en wat dit voor U als cliënt betekent.

Praktijk Galena is geboren !

Met veel trots en veel vreugde willen Melissa Decraene en Kristine Lembrechts je op de hoogte stellen van de start van Praktijk Galena, praktijk voor psychotherapie.

Je kan bij ons terecht met allerhande psychologische moeilijkheden waarmee je geconfronteerd wordt binnen je dagdagelijks leven. In overleg met jou en samen met jou zullen we trachten deze knopen te ontwarren en te gaan zoeken naar manieren om jouw levenskwaliteit te verhogen en de balans in je leven te hervinden. Wij hopen je te kunnen ondersteunen in dit moeilijke ontwarringsproces.

Via deze website willen we jullie laten kennismaken met ons, met onze praktijk en onze visie. En mocht je je hierdoor aangesproken voelen om onze hulp in te roepen, kan je dat ook doen via de contactgegevens die je ook terug vindt op onze website. Wij zullen je dan zo snel mogelijk een afspraak geven en samen met jou bekijken tijdens een kennismakingsgesprek of we verder aan de slag gaan binnen onze praktijk of er een verwijzing volgt naar een andere instantie die mogelijks meer gespecialiseerd is m.b.t. jouw vraag en/of problematiek.

Mocht je nog vragen hebben na het doornemen van onze website mag je ons uiteraard ook steeds contacteren.