Verloop en kostprijs

Hoe verloopt psychotherapie ?

Een psychotherapeutisch proces start doorgaans met één of meerdere gesprekken waarin we kennis maken, nagaan wat je hulpvraag en verwachtingen zijn en afspreken wat we samen kunnen doen. Indien nodig wordt er een doorverwijzing besproken.

Een therapiesessie duurt ongeveer vijftig minuten. Doorgaans is in de beginfase van de therapie een wekelijks contact nodig om intensief en diepgaand aan je problemen te kunnen werken, waarna het contact versoepeld kan worden. Maar de duur en frequentie van de therapie wordt in overleg afgestemd op jouw noden en mogelijkheden. Op regelmatige basis wordt de therapie geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd.

 

Kostprijs

Een sessie kost tussen 50 euro en 65 euro per sessie, afhankelijk van je maandelijks inkomen of financiële situatie.

De betaling gebeurt aan het einde van iedere sessie.

De kost voor psychotherapie is volledig ten laste van de cliënt, tenzij je hiervoor verzekerd bent. Bij de meeste ziekenfondsen is een gedeeltelijke terugbetaling mogelijk. Voor meer informatie, kijk bij ‘Nieuwtjes’ : daar vindt U de terugbetalingsvoorwaarden voor de meeste ziekenfondsen terug.