Voor wie kan psychotherapie helpen ?

Voor wie kan psychotherapie helpen?

Mensen met uiteenlopende problemen kunnen baat hebben bij psychotherapie.

Wie zich hopeloos, uitzichtloos of belemmerd voelt. Wie het gevoel heeft niet te kunnen doen wat hem/haar gelukkig maakt of niet te zijn wie hij wilt zijn. Wie angstig of bang is. Wie zich nutteloos, waardeloos, onzeker voelt. Wie zingevingsvragen heeft. Wie gewoontes, gedragingen, verslavingen heeft waar hij/zij vanaf wilt geraken. Wie rouwt om personen die hij/zij kwijt is, om dromen of dingen die hij/zij vroeger kon en nu niet meer. Wie psychische wonden heeft opgelopen die geheeld moeten worden. Wie spijt of schuldgevoelens heeft. Wie problemen heeft met iemand of mensen waar hij/zij van dichtbij of veraf mee in contact staat. Wie zich eenzaam voelt. Wie zichzelf wegcijfert, te graag aardig gevonden wilt worden, zich miskend voelt. Wie erg piekert of twijfelt. Wie niet weet wat er scheelt of wat hij/zij voelt…

Belangrijker echter dan de aard van uw klacht, is het feit dat u bereid bent, en in zekere zin behoefte voelt om in de therapie bij uzelf stil te staan.