Wat is psychotherapie ?

Wat is psychotherapie?

Psychotherapie heeft tot doel je psychische problemen, klachten en moeilijkheden te verminderen, je te begeleiden in je groeiproces en/of ruimte te creëren voor betekenis- en zingeving.

De behandelmethode bestaat uit gesprekken die jou helpen op verschillende vlakken. Je kan meer inzicht in je problemen verwerven, ze anders benaderen en anders aanpakken. Je kan begeleid worden in het doorstaan, het verwerken en het geven van een plek aan erg ingrijpende (traumatische) ervaringen en moeilijke emoties. Door samen je levensverhaal te bekijken en te onderzoeken, kunnen knopen worden ontward en kan worden gewerkt aan het doorbreken van oude patronen die je belemmeren in je gedachtewereld, in je relaties, in je werk,… Zo verwerf je meer vrijheid en veerkracht in het omgaan met anderen en met jezelf. Je wordt geholpen om het roer van je leven zelf in handen te nemen, om regisseur in plaats van slachtoffer te worden van je eigen leven.

De psychotherapeutische relatie is een belangrijk onderdeel van de therapie. Het geboden contact is eerlijk, betrouwbaar, ondersteunend en inspirerend. We nemen niet uw psychische ‘stoornis’ als uitgangspunt, maar spreken u aan als persoon vanuit een diepgeworteld respect en vanuit een fundamentele menselijke gelijkwaardigheid tussen therapeut en cliënt. We oordelen niet. Kwetsbaarheid, schaamte, schuldgevoelens, agressieve gevoelens en andere gevoelens of gedragingen die gemakkelijk veroordeeld worden, worden mild benaderd en vriendelijk bevraagd. Op deze manier kan je meer voeling krijgen met de betekenis van je gevoelens en je gedrag, en kan je geleidelijk aan opschuiven in de richting van meer aanvaarding van jezelf, meer zelfwaarde en meer vrijheid.

In psychotherapie krijg je doorgaans geen concrete adviezen of pasklare oplossingen aangereikt. We helpen je om zelf oplossingen te vinden en je eigen, authentieke keuzes te maken.

We stimuleren dit zelfonderzoek afgestemd op jouw ritme en potentieel, zonder over je grenzen of je draagkracht te gaan. Op deze manier krijg je een ruimte aangereikt waar je kunt herstellen en helen.