Kristine Lembrechts

10398677_10201577431712653_1883488361600198545_n

° 05/05/1984

In 2008 studeerde ik af als licentiaat in de Klinische Psychologie aan de UGent. Tijdens mijn stage was ik werkzaam in een medisch-pedagogisch instituut voor jongeren (10-21 jaar) waar gedragsproblemen vaak samen gingen met emotionele stoornissen en moeilijke opvoedingssituaties. Dit was een persoonlijk erg uitdagende context, die me hielp voorbereiden op mijn huidige werksituatie. Ondanks mijn groot hart voor deze kwetsbare jongeren veranderde ik begin 2010 van koers en begon ik als volwassenenpsycholoog te werken binnen een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg te Maasmechelen. Anno 2017 werk ik hier nog steeds, hoewel ik ondertussen ben verhuisd naar de zustercampus te Genk. Binnen deze setting werk ik voornamelijk met mensen met ernstige psychische problemen zoals depressie, angststoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, eetstoornissen, trauma, … naast socio-economische moeilijkheden. Binnen het CGG werk ik nauw samen met collega’s uit andere disciplines zoals psychiaters, maatschappelijk werkers en psychiatrisch verpleegkundigen. Het heeft me bovendien de mogelijkheid gegeven om kennis te ontwikkelen omtrent de sociale kaart en welke dienstverlening er bestaat binnen de gezondheidszorg. Op dit moment heb ik een jaar tijdskrediet genomen om me volledig te kunnen toespitsen op het uitbreiden van mijn werk als zelfstandig psycholoog/psychotherapeut.

Daarnaast ben ik in 2012 afgestudeerd als postgegradueerde in de Cliëntgerichte-experiëntiële psychotherapie aan de Katholieke Universiteit Leuven. Als cliëntgericht therapeut vind ik het belangrijk om te vertrekken vanuit de gedachten, gevoelens en belevingen van de persoon die mij om hulp komt vragen bij psychische problemen. Ik wil u graag ontmoeten als mens die op dit moment botst op een aantal moeilijkheden in zijn/haar leven, eerder dan als iemand met een ‘stoornis’. Rond deze moeilijkheden wil ik graag met u in gesprek gaan, in dialoog gaan, waarbij ik zowel luisterend als actief aanwezig wil zijn. En daarbij vind ik het belangrijk dat we steeds samen vorm geven aan de therapie, want U blijft de expert van uzelf. Ik kan U vanuit mijn expertise ondersteunen in het zoeken naar (een) manier(en) waardoor U in staat bent om uw levenskwaliteit terug te vergroten. En daar wil ik samen met U naar streven.

Ik ben erkend door de Psychologencommissie (erkenningsnummer : 842109130) en ik ben erkend lid van de VVCEPC (Vlaamse Vereniging voor Cliëntgerichte-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling, waar ik tevens ondervoorzitter ben).

Werkt in praktijk Galena op dinsdagavond, woensdag, donderdagvoormiddag.